TRUNG QUỐC ĐÁNH BẠI PHƯƠNG TÂY TRONG CUỘC ĐUA GIÀNH CÁC CÔNG NGHỆ QUAN TRỌNG

 03-03-2023 16:21

Một báo cáo của một tổ chức tư vấn Úc cho thấy Trung Quốc dẫn đầu thế giới về 37 trong số 44 công nghệ quan trọng, trong khi các quốc gia phương Tây tụt lại phía sau trong cuộc đua giành những đột phá về khoa học và nghiên cứu.Aljazeera

 

 Video: