Thủ tướng Anh Liz Truss tuyên bố từ chức

 21-10-2022 09:54

Bà Liz Truss đã trở thành Thủ tướng vào ngày 6 tháng 9, thay thế Boris Johnson.Bà Liz Truss đã trở thành Thủ tướng vào ngày 6 tháng 9, thay thế Boris Johnson.

Thủ tướng Anh kiêm lãnh đạo Đảng Bảo thủ cầm quyền Liz Truss vừa tuyên bố từ chức chỉ sau 45 ngày tại vị.

"Tôi không thể giao nhiệm vụ mà tôi đã được Đảng Bảo thủ bầu chọn. Do đó, tôi đã nói chuyện với Nhà vua để thông báo với ông ấy rằng tôi sẽ từ chức Lãnh đạo Đảng Bảo thủ", cô nói trước văn phòng ở Phố Downing.

Truss lưu ý rằng "sẽ có một cuộc bầu cử lãnh đạo sẽ được hoàn thành trong tuần tới," và nói thêm rằng bà sẽ "giữ chức vụ Thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được chọn."


Tass