QUỐC HỘI PHÁP BỎ PHIẾU THÔNG QUA KẾ HOẠCH HẠT NHÂN

 22-03-2023 23:39

Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch đầu tư hạt nhân của chính phủ với đa số phiếu hôm thứ Ba (21/3), một ngày sau khi chính phủ thoát trong gang tấc sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về kế hoạch cải cách lương hưu. 

 Video: