Quân đội Ấn Độ hợp tác với c.ty vị địa phương mua trang bị quốc phòng

 10-05-2022 13:22

Quân đội Ấn Độ đang hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để mua các thiết bị quốc phòng bao gồm súng, tên lửa, đạn dược, UAV và các thiết bị phụ trợ không người lái khác.


Quân đội Ấn Độ đang hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để mua các thiết bị quốc phòng bao gồm súng, tên lửa, đạn dược, UAV và các thiết bị phụ trợ không người lái khác.

Loại súng trường INSAS sản xuất trong nước sẽ được thay thế bằng một sản phẩm nội địa khác.

Các đơn vị trong nước cũng đang thực hiện việc nâng cấp một số thiết bị của Nga. Đồng thời áo chống đạn và quần áo mùa đông sẽ bị tạm ngừng nhập khẩu.


Quân đội Ấn Độ cũng xem xét có thể chuyển giao công nghệ, liên doanh hoặc hợp tác nghiên cứu và phát triển với các đơn vị công nghiệp tư nhân để nâng cao năng lực quân sự tại các khu vực dọc biên giới.

Hiện Ấn Độ đang tập trung vào các lĩnh vực phát triển máy bay không người lái đa năng, các hệ thống UAV chống máy bay không người lái, các loại vũ khí nhỏ chính xác cùng với tăng cường hệ thống phòng không và thông tin liên lạc.

Quân đội Ấn Độ đã tiến hành thực hiện một số dự án nhằm tăng cường khả năng tự lực trong lĩnh vực quốc phòng của mình.