ÔNG PUTIN VÀ ÔNG TẬP THẢO LUẬN KẾ HOẠCH HÒA BÌNH CHO CHIẾN SỰ UKRAINE

 22-03-2023 23:36

Ngày 21-3, Điện Kremlin tiết lộ ông Putin và ông Tập trao đổi quan điểm "kỹ lưỡng" trong ngày hội đàm đầu tiên và đã thảo luận về kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh cho xung đột Nga - Ukraine. 

 Video: