MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA MỸ RƠI XUỐNG BIỂN ĐEN KHI VA CHẠM VỚI TIÊM KÍCH NGA

 15-03-2023 22:29

Nhiều lần trước khi va chạm, tiêm kích Su-27 đã xả nhiên liệu và bay phía trước chiếc MQ-9 nhằm làm hỏng và làm mù nó. 

 Video: