Cựu TT Mỹ Trump có thể bị kiện vào ngày 6 tháng 1

 03-03-2023 16:27

Bộ Tư pháp Mỹ đã ban hành một tuyên bố ngắn gọn cho biết cựu Tổng thống Donald Trump có thể bị kiện bởi các sĩ quan Cảnh sát đồi Capitol bị thương và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ về cuộc nổi dậy tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.Aljazeera

 

 Video: