CỰU PHI CÔNG MỸ TIẾT LỘ PHÁT HIỆN UFO BAY GIỮA 2 MÁY BAY CHIẾN ĐẤU

 15-03-2023 22:26

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Digital, Ryan Graves, một cựu trung úy hải quân, người từng lái F/A-18 và đã làm chứng về việc đã nhìn thấy UFO. 

 Video: