Cựu chủ tịch Quốc hội Ấn Độ chỉ trích Ấn Độ đang trông rất giống Sri Lanka

 19-05-2022 15:31

Ông Gandhi đã chia sẻ các biểu đồ về tỷ lệ thất nghiệp, giá xăng dầu và bạo lực cộng đồng tại Ấn Độ và Sri Lanka và chỉ ra sự tương đồng của cả 2 đất nước trích dẫn nhiều nguồn khác nhau bao gồm Tổ chức Kế hoạch và Phân tích Dầu khí và Ngân hàng Trung ương Sri Lanka.


Hôm thứ 4, cựu chủ tịch Quốc hội ông Rahul Gandhi đã chỉ trích chính phủ về tình trạng lạm phát và thất nghiệp gia tăng, đồng thời ông cho biết trên twitter Ấn Độ trông “rất giống Sri Lanka” hiện nay.


Ông cáo buộc chính phủ đang tìm cách đánh lạc hướng người dân bằng các vấn đề khác để che giấu những thất bại về các vấn đề giá cả tăng và thất nghiệp.

Ông Gandhi đã chia sẻ các biểu đồ về tỷ lệ thất nghiệp, giá xăng dầu và bạo lực cộng đồng tại Ấn Độ và Sri Lanka và chỉ ra sự tương đồng của cả 2 đất nước trích dẫn nhiều nguồn khác nhau bao gồm Tổ chức Kế hoạch và Phân tích Dầu khí và Ngân hàng Trung ương Sri Lanka.

Sau đó, Quốc hội đã chất vấn chính phủ về rất nhiều vấn đề bao gồm giá cả, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và cho rằng tình hình ở Ấn Độ đang diễn ra theo chiều hướng của Sri Lanka, nơi thủ tướng đã phải từ chức do tình hình xấu đi.


THE INDIAN EXPRESS