Berlin đề nghị Bắc Kinh dừng tuyển cựu phi công quân sự Đức

 06-06-2023 13:57

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius kêu gọi Bắc Kinh dừng tuyển dụng các cựu phi công quân sự nước này để đào tạo lực lượng Trung Quốc. 

 Video: