Australia chuẩn bị cải tổ quốc phòng lớn nhất kể từ Thế chiến II

 06-06-2023 13:49

Những thay đổi được đề xuất sẽ tập trung vào việc có được các khả năng tấn công tầm xa tiên tiến, tăng cường khả năng chiến tranh mạng và cải thiện các hệ thống giám sát và phản ứng trên biển. Bên cạnh đó, chuyển dịch sang phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước để bảo đảm tự chủ và kích thích tăng trưởng kinh tế. 

 Video: