ẤN ĐỘ TRỞ THÀNH NHÀ NHẬP KHẨU VŨ KHÍ LỚN NHẤT THẾ GIỚI. UKRAINE ĐỨNG THỨ 3 VÀO NĂM 2022

 15-03-2023 22:25

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Ấn Độ tiếp nhận 31% lượng vũ khí xuất khẩu của Nga và Pháp 

 Video: