Putin nói Phương Tây đặt Nga vào chỗ không còn đường lùi Feb 17, 2022
Châu Âu

Putin nói Phương Tây đặt Nga vào chỗ không còn đường lùi

Nhà lãnh đạo Nga nói: “Tôi đã nói – họ sẽ đặt các hệ thống tên lửa ở Ukraine, 4 đến 5 phút bay có thể tới Moscow. Chúng ta có thể di chuyển tới đâu?