Page 3 of 3
GIBKA-S May 17, 2021
Phòng Không

GIBKA-S

Hệ thống phòng không tầm thấp tự hành (VSHORAD)

BUK-M2E  (9K317E) May 17, 2021
Phòng Không

BUK-M2E (9K317E)

HỆ THỐNG PHÒNG THỦ TÊN LỬA TẦM TRUNG

VIKING (9K317ME) May 17, 2021
Phòng Không

VIKING (9K317ME)

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung (ADMS)

MIM-104 PATRIOT May 13, 2021
Phòng Không

MIM-104 PATRIOT

HỆ THỐNG PHÒNG THỦ TÊN LỬA TẦM XA

Page 3 of 3